Asianajotoimisto
Markus Ingström Oy

Yhtiöstä

Asianajotoimisto
Markus Ingström Oy on Helsingissä sijaitseva asianajotoimisto,

joka noudattaa toiminnassaan hyvää asianajotapaa sekä muita asianajajia koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Asiakkaina on sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Toimeksiannot hoidetaan luottamuksellisesti, kustannustehokkaasti sekä mukautumalla asiakkaan tarpeisiin. Veloitusperusteet sovitaan erikseen jokaisen toimeksiannon yhteydessä.

Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden avulla hoituvat toimeksiannot myös useissa muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa.

Asianajaja Markus Ingström on Suomen Asianajajaliitto ry:n, Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry:n sekä Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) jäsen.

Henkilöstö

Uploaded image

Markus Ingström

Asianajaja, VT, OTL,
LL.M. (Queen Mary), KTM

Markus on ollut töissä eri asianajotoimistoissa vuodesta 2007 lukien (CV) auskultoituaan ensin Turun käräjäoikeudessa (nykyisin Varsinais-Suomen käräjäoikeus).

Markus on erikoistunut erityisesti insolvenssioikeuteen. Hän on ollut mukana hoitamassa pitkälti yli sataa konkurssimenettelyä joko pesänhoitajana tai pesänhoitajan avustajana. Hän on hoitanut menestyksellisesti sekä konkurssipesän että velkojien edustajana useita insolvenssimenettelyihin liittyviä riitoja kaikissa eri oikeusasteissa (esimerkiksi konkurssipesän asiamiehenä tapauksessa KKO 2015:103).

Markus on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti sekä kauppatieteiden maisteri. Hän on opiskellut kansainvälistä riidanratkaisua ja kauppaoikeutta englantilaisessa yliopistossa (Queen Mary, University of London) sekä kauppatieteitä ranskalaisessa Grande École’ssa (Institut Supérieur du Commerce, Paris). Markuksella onkin perusteellisen käytännön osaamisen lisäksi vahva akateeminen tausta. Hän suorittaa oikeustieteen tohtorin opintoja Helsingin yliopistossa, mihin liittyen hän on julkaissut artikkelit:

Lahjan ja lahjanluontoisen oikeustoimen peräyttämisestä konkurssipesään – toteutumattoman vastikkeen merkityksestä (Lakimies 3/2013)
Takaisinsaantilain soveltamisalasta – erityisesti velallisen passiviteetin merkityksestä (Lakimies 2/2016)

Muita erikoistumisalueita insolvenssioikeuden, oikeudenkäyntien, kansainvälisen kaupan ja ”International Commercial Arbitration” lisäksi ovat kauppaedustajiin ja jälleenmyyjiin liittyvät kysymykset sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeus.

Palvelut

INSOLVENSSIOIKEUS

Konkurssimenettelyt
Yrityssaneeraukset
Velallisen rikokset

KANSAINVÄLINEN KAUPPAOIKEUS

SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS

KAUPPAEDUSTUS JA JÄLLEENMYYNTI

Oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä